jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Akredytacja PKA

Informujemy, że Uchwałą Nr 57/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie oceny programowej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, wydało ocenę pozytywną. Stwierdzając tym samym, że KDiKS spełnia wszystkie wymagania do prowadzenia studiów na w/w kierunku. Zob. tekst Uchwały


 

Kierunkowy Zespół ds. jakości Kształcenia

Zadania Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia określa Zarządzenie Rektora Nr 113/2019 zmienione Zarządzeniem 78/2021 Rektora UJK.

Dokumenty i akty prawne

Karty przedmiotu


Obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022 – studia I stopnia
Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmioty kierunkowe
Blok dyplomowy
BLOKI PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
Dziennikarstwo nowych mediów
Realizacja radiowo-telewizyjna
Wizerunek, promocja i reklama
Fakultety
Praktyka

Obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022 – studia II stopnia
Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmioty kierunkowe
Blok dyplomowy
BLOKI PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
Dziennikarstwo multimedialne
Menadżer mediów i reklamy
Fakultety
Praktyka

Obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020
Studia I stopnia
Studia II stopnia

 

Skip to content