książka

Zasady opracowania prac dyplomowych

publik_Hombek_0 Zasady opracowania prac dyplomowych

Pobierz poprawioną i uzupełnioną wersję skryptu pt. „Zasady opracowania prac dyplomowych” autorstwa prof. Danuty Hombek.

Materiał niezbędny na proseminarium, jak i podczas pisania prac dyplomowych.

POBIERZ