Gry wideo jako forma komunikacji społecznej

Zawarte w publikacji teksty poruszają zróżnicowane kwestie szeroko rozumianej komunikacji w kontekście gier wideo. Organizatorzy konferencji intencjonalnie nie ograniczali puli tematycznej do wybranych zagadnień w obrębie wspomnianej już problematyki. Referentom pozostawiono szeroki wachlarz wątków. Zabieg ten przełożył się na zróżnicowaną tematycznie publikację, odwołującą się poprzez zawarte w niej teksty do historii gier wideo, ich współczesnych problemów (jak np. cenzura), związków z literaturą i innymi dziedzinami kultury, popularnej w ostatnich latach grywalizacji, ich recepcji oraz obrazu prezentowanego w mediach.

Mamy nadzieję, że poniższa monografia okaże się dla czytelników interesującym źródłem wiedzy.

POBIERZ MONOGRAFIĘ

Przemysław Ciszek
Katarzyna Kubas

rozmiar czcionki
kontrast