Kandydaci

Jakość kształcenia

Akredytacja PKA Informujemy, że Uchwałą Nr 485/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, wdało ocenę pozytywną. Stwierdzając tym samym, że KDiKS spełnia wszystkie […]

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – opis kierunku

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przekazanie studentom odpowiedniego zasobu wiedzy oraz kształtowanie umiejętności z zakresu dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz – ze względu na interdyscyplinarność kierunku i jego specyfikę – innych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych, m.in. filozofii, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o zarządzaniu, nauk o polityce, prawa i etyki oraz języka obcego. Studia mają charakter praktyczny.

Informacje dla kandydatów

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej prowadzi studia: I i II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – przeczytaj opis. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej mając na celu stałe podnoszenia jakości kształcenia aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami. Podpisano umowy z: Radiem eM Telewizją Świętokrzyską (relacja tv z tego wydarzenia) Biurem […]

rozmiar czcionki
kontrast