Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – opis kierunku

rrof. Beata Wojciechowska

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przekazanie studentom odpowiedniego zasobu wiedzy oraz kształtowanie umiejętności z zakresu dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz – ze względu na interdyscyplinarność kierunku i jego specyfikę – innych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych, m.in. filozofii, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o zarządzaniu, nauk o polityce, prawa i etyki oraz języka obcego. Studia mają charakter praktyczny.

Czytaj więcej

Jakość kształcenia

rrof. Beata Wojciechowska

Akredytacja PKA Informujemy, że Uchwałą Nr 57/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie oceny […]

Czytaj więcej

Informacje dla kandydatów

rrof. Beata Wojciechowska

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej prowadzi studia: I i II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – przeczytaj opis. […]

Czytaj więcej
Skip to content