Zwiększona punktacja

logo Katedry

Z satysfakcją informujemy, że wydawany w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, w ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego […]

Czytaj więcej

Infotezy

logo Katedry

Elektroniczny periodyk „iNFOTEZY” podejmuje tematykę wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. „iNFOTEZY” skierowane […]

Czytaj więcej