logo Katedry

Infotezy

infotezy Infotezy


Elektroniczny periodyk “iNFOTEZY” podejmuje tematykę wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. “iNFOTEZY” skierowane są głównie do studentów i doktorantów wkraczających dopiero na ścieżkę kariery naukowej, ale łamy naszego pisma są także otwarte dla osób z dorobkiem naukowym, gdyż żywimy nadzieję, że w ten sposób pismo stanie się międzypokoleniowym forum wymiany opinii i poglądów z zakresu nauk o książce, informacji, bibliotece i mediach różnego typu.

Zamierzamy publikować różnorodne materiały: artykuły, komunikaty, sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje.

Periodyk wydajemy na zasadzie otwartego dostępu (Open Access).

Zapoznaj się tematyką periodyku.

Wskazówki dla autorów.

Skip to content