Uchwała PKA

Akredytacja PKA

Informujemy, że Uchwałą Nr 57/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie oceny programowej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, wydało ocenę pozytywną. Stwierdzając tym samym, że KDiKS spełnia wszystkie wymagania do prowadzenia studiów na w/w kierunku. Zob. tekst Uchwały

Skip to content