laptop

SKN Mediasfera

Studenckie Koło Naukowe Młodych Medioznawców “Mediasfera” działa w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

MEDIASFERA-1 SKN Mediasfera

Opiekun Koła: dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska

Współpraca: dr Przemysław Ciszek

 

W ramach działalności SKN „Mediasfera” studenci dziennikarstwa przygotowują artykuły naukowe – z możliwością ich publikacji w czasopismach naukowych – oraz referaty, które prezentują na konferencjach studenckich w Kielcach („Człowiek i Jego Środowisko”) i w innych ośrodkach akademickich.

Podstawową formą pracy SKN „Mediasfera” jest redagowanie i wydawanie studenckiego pisma pn. „Presik”. Pismo zostało reaktywowane po kilkuletniej przerwie. W pracach redakcyjnych, oprócz studentów dziennikarstwa, biorą udział także studenci innych kierunków.

Celem pisma jest informowanie i komentowanie najważniejszych spraw będących przedmiotem zainteresowania studentów oraz doskonalenie warsztatu zawodowego przyszłych dziennikarzy.

 

Skład koła i redakcji:

Przewodnicząca SKN Mediasfera – Luiza Wieczorek

Redaktor naczelny “Presika” – Rafał Malczewski
Zastępca red. naczelnego – Jakub Lipiec

 

PRESIK W SIECI

presik-fb SKN Mediasfera

presikwww SKN Mediasfera

 

Skip to content