VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU

POLSKI SYSTEM MEDIALNY W PROCESIE ZMIAN

2 grudnia 2021
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Konferencja odbędzie się wyłącznie w trybie ON-LINE

logo ISMIPP
logo PTKS
O konferencji

Zaproszenie do udziału w konferencji

Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Wzorem lat ubiegłych, przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Nie możemy także pozostać obojętni na skutki pandemii. Wszystkie te zagadnienia zamierzamy potraktować bardzo szeroko.

Mam nadzieję, że dzięki szerokiemu spojrzeniu na przeobrażenia zachodzące w obrębie polskiego systemu medialnego stanie się on po raz kolejny ciekawym przedmiotem refleksji nie tylko dla medioznawców, ale też politologów, językoznawców, kulturoznawców, socjologów i innych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.

dr hab. prof. UJK Olga Dąbrowska-Cendrowska,
Kierownik Katedy Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

signature-image
about-image
features-image

Nasze media społecznościowe:

Tematyka konferencji

Jak zwykle zachęcamy do udziału w konferencji zarówno teoretyków, jak i praktyków mediów. Jednym z podstawowych celów konferencji będzie bowiem konfrontowanie modeli teoretycznych z codzienną działalnością mediów. Szczególnie zależy nam na tym, aby w naszym przedsięwzięciu wzięli udział czynni zawodowo dziennikarze i redaktorzy, wydawcy, analitycy rynku oraz twórcy Internetu.

Liczymy, że autorzy referatów podejmą m.in. następujące kwestie szczegółowe:

 • jak pod wpływem nowych technologii zmienia się funkcjonowanie systemu medialnego?
 • jakie przeobrażenia zachodzą w poszczególnych sektorach medialnych, tj. prasie, radiu, telewizji?
 • w jakim kierunku podążają media regionalne i lokalne?
 • jak zmienia się oferta medialna pod wpływem mediów społecznościowych?
 • w jaki sposób państwo ingeruje w media?
 • jak należy budować nowoczesną przestrzeń komunikacji i informacji?
 • jak chronić różnorodność mediów, niezależność dziennikarską, walczyć z cenzurą?
 • jak zmieniają się oczekiwania odbiorców mediów?
 • jak pandemia wpłynęła na polski system medialny (na firmy medialne i ich ofertę?).

 

Wdzięczni będziemy za różnego rodzaju raporty, analizy i referaty przedstawiające wyniki badań własnych nad mediami.

Komitet naukowy

prof. dr hab. Janusz Adamowski
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
prof. UMCS dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
prof. dr hab. Igor Borkowski
prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska
prof. dr hab. Ryszard Filas
prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess
prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
prof. KUL dr hab. Wojciech Lis
prof. UG dr hab. Małgorzata Łosiewicz
dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska
prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
prof. UAM dr hab. Dorota Piontek
prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Komitet organizacyjny

prof. UJK dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak
dr Tomasz Chrząstek - promocja i obsługa medialna
mgr Michał Jas

Konferencja 2021

Miejsce obrad

Konferencja wyłącznie w trybie ON-LINE
Kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 17

Kalendarium konferencji

31.10.2021 – ostateczny termin przesłania zgłoszenia
10.11.2021 – akceptacja lub odrzucenie zgłoszenia
20.11.2021 – ogłoszenie programu konferencji
27.11.2021 – termin wniesienia opłaty

Publikacja materiałów

Zrecenzowane pozytywnie teksty opublikujemy w punktowanej monografii pokonferencyjnej (Wydawnictwo UJK). Ostateczny termin nadesłania artykułów - 15.01.2022r.

Szczegółowy program konferencji jest do pobrania pod poniższym przyciskiem.

Nie zwlekaj!

Opłatę konferencyjną należy wnieść do 27.11.2021 roku na konto:

MILLENNIUM BANK 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko oraz nazwa konferencji (Polski system medialny) lub numer subkonta (8)

Członkowie PTKS

PLN 180

Kwota brutto

W tej cenie organizatorzy zapewniają:

Rejestracja
 • Materiały konferencyjne Tak
 • Publikacja artykułów Tak

Pozostali uczestnicy

PLN 200

Kwota brutto

W tej cenie organizatorzy zapewniają:

Rejestracja
 • Materiały konferencyjne Tak
 • Publikacja artykułów Tak

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym konferencja odbędzie się wyłącznie w trybie on-line.

W tym miejscu mogą Państwo wysłać swoje zgłoszenie na VII ogólnopolską konferencję naukową z cyklu POLSKI SYSTEM MEDIALNY W PROCESIE ZMIAN.

Po rejestracji wszelkie informacje dotyczące konferencji będziemy przesyłać na podany
w formularzu adres mailowy.

Partnerzy i sponsorzy

Wspomnienie konferencji z 2020

1 grudnia 2020 roku miała miejsce VI konferencja z cyklu Polski System Medialny Procesie Zmian. Obrady odbywały sie w formie zdalnej.

Udział w konferencji wzięło blisko czterdziestu medioznawców reprezentujacych najważniejsze dla naszej dyscypliny naukowej ośrodki badawcze.

program ubiegłorocznej konferencji

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszych social mediów

Kontakt

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK jest zlokalizowana na campusie Uniwersytetu Jana kochanowskiego w Kielcach w budynku Wydziału Humanistycznego.

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK

Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce

W dniu 9 października 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby Wydział Humanistyczny UJK przy ulicy Uniwersyteckiej 17 (dawniej Świętokrzyska 21D). Nowa część została dobudowana do funkcjonujacego od 2013 roku gmachu Centrum Języków Obcych.

Dojazd samochodem

Dojazd na kampus przebiega ulicą Domaszowską, a następnie Żniwną. By uniknąć niepotrzebnego błądzenia, radzimy skorzystać z nawigacji. Na kampusie znajduje się parking niestrzeżony.

Kampus z perspektywy drona

Dojazd z dworca

Przyjeżdżający na konferencję pociągiem mogą dostac sie na kampus UJK autobusem ZTM (linia 13, przystanek na ul. Czarnowskiej). Dobrym rozwiązaniem jest też dojazd taksówką.

Rozkład jazdy ZTM