nauka

Czasopiśmiennictwo – przeszłość i teraźniejszość, tom 1

Właśnie ukazał się 1 tom książki “Czasopiśmiennictwo – przeszłość i teraźniejszość” pod red. Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej i Aleksandry Lubczyńskiej, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Problematyka artykułów składających się na niniejszy tom jest efektem zainteresowań badawczych pracowników Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK.

Konferencja 2020 – Polski system medialny w procesie zmian

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko.

Granty Rektora dla studentów i doktorantów

Informujemy, że ukazało się Zarządzenie nr 38/2020 Rektora UJK w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad finansowania działalności naukowej ze środków finansowych Uczelni. Nowością jest to, że o takie środki mogą ubiegać się także studenci. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z powyższym Zarządzeniem. Czasu jest niewiele, gdyż wnioski należy złożyć w terminie do […]

Wystawa “Polska reklama socjalistyczna w latach 1945-1989”

Dr Judyta Ewa Perczak z Instytutu Dziennikarstwa i Informacji UJK,  specjalizująca się w reklamie i public relations, współczesnych środkach komunikowania masowego oraz w historii reklamy i mediów. Przygotowała wystawę  “Polska reklama socjalistyczna w latach 1945-1989. O reklamie, której nie było?”, którą  będzie można oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej. Otwarcie ekspozycji odbędzie w Galerii Uniwersyteckiej  […]

rozmiar czcionki
kontrast