Polski Sytem Medialny w procesie zmian t. 2

Polski system medialny w procesie zmian tom 2

Jolanta Kępa-Mętrak, Przemysław Ciszek red., Polski system medialny w procesie zmian, t. 2, 2022, 166 s., ISBN 978-83-7133-974-5 PDF

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotowało kolejny tom publikacji zredagowanej przez prof. Jolantę Kępa-Mętrak oraz dra Przemysława Ciszka Polski system medialny w procesie zmian, t. 2.

Polski system medialny w procesie zmian t. 2 to wieloautorska monografia, obejmująca wieloaspektowo wybrane zagadnienia systemu medialnego. Układ treści jest logiczny, od ogółu do szczegółu. Część pierwsza – Polski system medialny i jego konteksty – oraz druga – Media (nie)tradycyjne – dotyczą bezpośrednio zmian zachodzących w polskich mediach. Zawierają teksty odnoszące się do prasy, radia oraz telewizji, a także mediów społecznościowych. Część trzecia – Medialny świat wokół gier wideo – odbiega nieco od nich. Obejmuje tematy związane z elektroniczną rozrywką i mediami, które zajmują się tą kwestią.

Zawartość tomu doskonale wpisuje się w dorobek dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, potwierdzając z jednej strony jej zróżnicowanie, z drugiej spójność. Prezentowane artykuły mogą być bowiem w szczegółach traktowane jako odrębne tematycznie, ale w całości się uzupełniają i znakomicie obrazują zmiany zachodzące w polskim systemie medialnym na progu drugiej dekady XXI wieku.

Pobierz PDF

Skip to content