VII Konferencja Polski System Medialny w Procesie Zmian

konferencja 2021

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko.

Czytaj więcej

Konferencja 2020 – Polski system medialny w procesie zmian

konferencja 2021

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko.

Czytaj więcej

KONFERENCJA – Polski system medialny w procesie zmian

konferencja 2021

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK zaprasza do udziału VII ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu POLSKI SYSTEM MEDIALNY W PROCESIE ZMIAN. Współorganizatorami są: Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej – Sekcja Komunikowanie Masowe.

Czytaj więcej

KONFERENCJA -Media w przestrzeni społecznej. Przestrzeń społeczna w mediach

konferencja 2021

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK jest współorganizatorem X jubileuszowej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. MEDIA W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ – PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA W MEDIACH.

Czytaj więcej

Rola mediów w upowszechnianiu informacji publicznej

konferencja 2021

30 listopada w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Współczesny polski system medialny. Przedmiotem tegorocznej konferencji były problemy upowszechniania przez media informacji publicznej.

Czytaj więcej

KONFERENCJA – Współczesny polski system medialny. Rola mediów w upowszechnianiu informacji publicznej

konferencja 2021

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Współczesny polski system medialny ROLA MEDIÓW W UPOWSZECHNIANIU INFORMACJI PUBLICZNEJ Kielce, 30 listopada 2017 […]

Czytaj więcej
Skip to content