KONFERENCJA – Współczesny polski system medialny. Rola mediów w upowszechnianiu informacji publicznej

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu Współczesny polski system medialny
ROLA MEDIÓW W UPOWSZECHNIANIU INFORMACJI PUBLICZNEJ
Kielce, 30 listopada 2017 roku

Zapraszamy do udziału w corocznej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Przedmiotem tegorocznej  konferencji chcemy uczynić problemy upowszechniania przez media informacji publicznej.

Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko licząc, że autorzy referatów podejmą m.in. następujące kwestie szczegółowe:
– realizowanie funkcji misyjnych przez media publiczne
– sposoby upowszechniania informacji przez administrację państwową í samorządową
– dostępność informacji publicznej
– informacja publiczna w czasach post-prawdy
– dziennikarstwo śledcze í obywatelskie
– społeczne zapotrzebowanie na informację publiczną.

Zachęcamy do udziału w konferencji zarówno teoretyków, jak i praktyków mediów. Jednym z podstawowych celów naszego naukowego spotkania będzie bowiem konfrontowane modeli teoretycznych z codzienną praktyką mediów. Szczególnie zależy nam na tym, aby w naszym przedsięwzięciu wzięli udział czynni zawodowo dziennikarze i redaktorzy, wydawcy, osoby upowszechniające informację publiczną, analitycy rynku oraz twórcy Internetu.

Szczególnie wdzięczni będziemy za różnego rodzaju raporty, analizy i referaty przedstawiające badania nad mediami publicznymi. Interesować nas też będzie codzienna praca osób upowszechniających informację publiczną, w tym rzeczników prasowych, media workers odpowiadających za codzienne kontakty z otoczeniem społecznym. Przedmiotem analizy i dyskusji zamierzamy uczynić nie tylko założenia teoretyczne i postulowane modele, ale też uregulowania prawne, a nade wszystko codzienną praktykę postrzeganą poprzez pryzmat funkcjonowania instytucji, upowszechniany przez nie kontent, relacje pomiędzy twórcami i odbiorcami informacji.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji internetowej .

Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w terminie do 5.11.2017 roku.

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 300 złotych, organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad oraz publikację artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje.

Opłatę konferencyjną należy wnieść  do dnia 31.10.2017 roku na konto:
Raiffeisen Bank Polska SA 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko oraz nazwa konferencji (Informacja publiczna) lub numer subkonta (8)

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Janusz Adamowski
dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska
dr hab. prof. UJK Agnieszka Kasińska-Metryka
dr hab. prof. UJ Małgorzata Lisowska-Magdziarz
prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Komitet organizacyjny:
dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
dr Jolanta Kępa-Mętrak – sekretarz konferencji
dr Tomasz Chrząstek

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Proszą pisać pod adres idi.konferencja@gmail.com

Skip to content