dokumentacja

Programy i harmonogramy studiów

Karty przedmiotu


Obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022 – studia I stopnia
Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmioty kierunkowe
Blok dyplomowy
BLOKI PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
Dziennikarstwo nowych mediów
Realizacja radiowo-telewizyjna
Wizerunek, promocja i reklama
Fakultety
Praktyka

Obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022 – studia II stopnia
Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmioty kierunkowe
Blok dyplomowy
BLOKI PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
Dziennikarstwo multimedialne
Menadżer mediów i reklamy
Fakultety
Praktyka

Obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020
Studia I stopnia
Studia II stopnia

Skip to content