wieczory medioznawcze

Wieczory Medioznawcze

„Wieczory Medioznawcze” to inicjatywa Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Są to spotkania w trybie on-line mające na celu integrację młodych badaczy mediów oraz wymianę doświadczeń i dyskusję na temat dynamicznie zmieniającego się świata mediów.

W obecnych czasach, gdy wszelkie wydarzenia naukowe odbywają się on-line, zdobycie nowych kontaktów oraz mniej formalne rozmowy między badaczami są znacznie utrudnione. Mamy zatem nadzieję, że „Wieczory Medioznawcze”  będą dobrą okazją do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami czy też informacjami na temat prowadzonych badań.

 Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2021 o godzinie 18.00.

Wystąpią na nim młodzi badacze, którzy przedstawią swoje aktualne badania prowadzone w ramach prac dyplomowych i doktorskich.

Zapraszamy wszystkich chętnych do słuchania oraz włączenia się w dyskusję.

Kontakt do organizatora: przemyslaw.ciszek@ujk.edu.pl

Skip to content