News

Czasopiśmiennictwo – przeszłość i teraźniejszość, tom 1

Właśnie ukazał się 1 tom książki “Czasopiśmiennictwo – przeszłość i teraźniejszość” pod red. Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej i Aleksandry Lubczyńskiej, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Problematyka artykułów składających się na niniejszy tom jest efektem zainteresowań badawczych pracowników Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK.

Konkurs na stanowisko Kierownika Katedry

Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na Kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Do konkursu może przystąpić osoba: spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawoo szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.: ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie […]

Aplikuj o stypendium ministra

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.  Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.   Wnioski o przyznanie stypendium ministra należy składać w formie papierowej i elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2020 r. Więcej informacji […]

Ostatnia szansa na udział w płatnych stażach wakacyjnych

Uwaga studenci III roku dziennikarstwa! Ostatnia szansa na udział w płatnych stażach wakacyjnych, realizowanych w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W związku z wolnymi miejscami stażowymi dla studentów III roku kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ogłaszamy rekrutację uzupełniającą, która będzie trwać od 26 do 30 […]

Ostateczny termin zaliczenia sesji zimowej 2019/2020

Informujemy wszystkich studentów, którzy mają przedłużoną sesję poprawkową, że w związku z jedynie częściowym powrotem na Uczelnię w roku akademickim 2019/2020  (zasady określono w Zarządzeniu  Rektora  nr 109/2020). Ostateczny termin przedłużenia sesji zimowej upłynie 7 czerwca 2020 . Bardzo prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z prowadzącymi zajęcia celem określenia zasad zaliczenia drogą zdalną […]

Zmiany w rekrutacji na staże dla studentów

Rusza II etap rekrutacji na płatne staże wakacyjne dla studentów. Będzie trwał do 10 kwietnia. Obejmuje studentów 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia. Do udziału w programach stażowych, realizowanych w ramach Projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapraszamy studentów II i III roku I st. oraz […]

Wirtualne konsultacje [aktualizacja]

Drodzy Studenci,prosimy o zapoznanie się z najnowszymi Zarządzeniami Rektora UJK zarządzeniem nr 50/2020 Rektora z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. – CZYTAJ To nie są ferie. Nie wakacje. Nie wolne. Pracujemy dalej, ale nieco inaczej. Wykorzystajcie ten czas, a […]

rozmiar czcionki
kontrast