Warsztaty – Newsroom UJK

Terminarz warsztatów „Zadanie praktyczne dla studentów realizowane w formie projektu NEWSROOM UJK” w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji droga twórczego rozwoju studentów UJK” realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 […]

Otwarcie nowej siedziby Wydziału Humanistycznego

W dniu 9 października 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydział Humanistyczny UJK. Tym samym zakończyła się 50-letnia wędrówka wydziału. W nowym gmachu swoją siedzibę obok Instytutów Historii, Literaturoznawstwa i Językoznawstwa znajdzie także Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z tego wydarzenia autorstwa Pawła Małeckiego.

KDiKS w Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

Rozpoczyna prace Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. W jej składzie znajdą się trzy podmioty z Kielc: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Miejski Urząd Pracy i Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika. Dziś w siedzibie MUP odbyło się w tej sprawie spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli Rady i sekretarza Miasta Kielce.

Z wizytą w „Charakterach”

„Charaktery” na rynku prasowym obecne są od 1997 r. O ich początkach oraz wieloletniej pracy studenci mogli posłuchać od osób zaangażowanych w tworzenie miesięcznika od jego podstaw. Co więcej, redaktorzy ciekawi byli opinii uczestników spotkania na temat spraw związanych, np. z przygotowywaniem okładki magazynu. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że dotychczasowy pomysł na wykorzystywanie do jej tworzenia grafiki i plakatów, np. Rafała Olbińskiego jest strzałem w dziesiątkę, gdyż wyróżnia to „Charaktery” na tle wielu innych tytułów i wszelkie plany na zmianę tej strategii byłyby dla miesięcznika niekorzystne.

rozmiar czcionki
kontrast