Szkolenia z certyfikatem London School of Public Relations i warsztaty TV

Uwaga studenci III roku dziennikarstwa! Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17. Rekrutacja rusza 12 października 2020. W ramach wsparcia każdy Uczestnik projektu […]

Plany zajęć

Aktualizacja; 27 października 2020 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia I rok DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA II rok DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA III rok DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia I rok IIst DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA II rok IIst DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA   […]

Spotkanie dla studentów I roku

W dniu 12.10.2020 r. o godz. 10.00. w sali 59 przy ul. Uniwersyteckiej 17 (budynek Wydziału Humanistycznego, parter) odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów I roku I stopnia kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Warto zabrać notes i długopis. Proszę pamiętać też o obowiązku przestrzegania zasad reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, zakrywanie […]

Czasopiśmiennictwo – przeszłość i teraźniejszość, tom 1

Właśnie ukazał się 1 tom książki “Czasopiśmiennictwo – przeszłość i teraźniejszość” pod red. Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej i Aleksandry Lubczyńskiej, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Problematyka artykułów składających się na niniejszy tom jest efektem zainteresowań badawczych pracowników Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK.

Konkurs na stanowisko Kierownika Katedry

Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na Kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Do konkursu może przystąpić osoba: spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawoo szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.: ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie […]

Aplikuj o stypendium ministra

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.  Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.   Wnioski o przyznanie stypendium ministra należy składać w formie papierowej i elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2020 r. Więcej informacji […]

Ostatnia szansa na udział w płatnych stażach wakacyjnych

Uwaga studenci III roku dziennikarstwa! Ostatnia szansa na udział w płatnych stażach wakacyjnych, realizowanych w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W związku z wolnymi miejscami stażowymi dla studentów III roku kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ogłaszamy rekrutację uzupełniającą, która będzie trwać od 26 do 30 […]

rozmiar czcionki
kontrast