Polski system medialny w procesie zmian tom 1

zapowiedź wykładu

Jolanta Kępa-Mętrak, Przemysław Ciszek red., Polski system medialny w procesie zmian, t. 1, 2021, 364 s., ISBN 978-83-7133-925-7, PDF

Czytaj więcej

Polskie dziennikarki na emigracji w XX i XXI wieku

zapowiedź wykładu

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Polskie dziennikarki na emigracji w XX i XXI wieku, 2021, 304 s., format B5, ISBN 978-83-7133-924-0, cena 63,00 zł

Czytaj więcej

Medioznawstwo polskie – najnowsza praca prof. Tomasza Mielczarka

zapowiedź wykładu

Tomasz Mielczarek, Medioznawstwo polskie. Ludzie – instytucje – nauka, 2021, 262 s., format A5, ISBN 978-83-7133-911-0, cena 42,00 zł

Czytaj więcej

Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej 1989-2019

zapowiedź wykładu

Olga Dąbrowska – Cendrowska, „Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej 1989-2019”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Czytaj więcej

Czasopiśmiennictwo – przeszłość i teraźniejszość, tom 1

zapowiedź wykładu

Właśnie ukazał się 1 tom książki „Czasopiśmiennictwo – przeszłość i teraźniejszość” pod red. Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej i Aleksandry Lubczyńskiej, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Problematyka artykułów składających się na niniejszy tom jest efektem zainteresowań badawczych pracowników Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK.

Czytaj więcej

Konferencja 2020 – Polski system medialny w procesie zmian

zapowiedź wykładu

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko.

Czytaj więcej