Wykład prof. Jolanty Chwastyk Kowalczyk w Krakowie

9 maja 2022 r. o godz. 18.00 w Klubie Dziennikarzy “Pod Gruszką” przy Bibliotece Kraków, ul. Szczepańska 1 prof. Jolanta […]

Czytaj więcej

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLUPOLSKI SYSTEM MEDIALNY W PROCESIE ZMIAN – TRANSMISJA NA ŻYWO

Konferencja GRY WIDEO

Naciśnij aby oglądać

Czytaj więcej

VII Konferencja Polski System Medialny w Procesie Zmian

Konferencja GRY WIDEO

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko.

Czytaj więcej

Polski system medialny w procesie zmian tom 1

Konferencja GRY WIDEO

Jolanta Kępa-Mętrak, Przemysław Ciszek red., Polski system medialny w procesie zmian, t. 1, 2021, 364 s., ISBN 978-83-7133-925-7, PDF

Czytaj więcej

Polskie dziennikarki na emigracji w XX i XXI wieku

Konferencja GRY WIDEO

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Polskie dziennikarki na emigracji w XX i XXI wieku, 2021, 304 s., format B5, ISBN 978-83-7133-924-0, cena 63,00 zł

Czytaj więcej

Medioznawstwo polskie – najnowsza praca prof. Tomasza Mielczarka

Konferencja GRY WIDEO

Tomasz Mielczarek, Medioznawstwo polskie. Ludzie – instytucje – nauka, 2021, 262 s., format A5, ISBN 978-83-7133-911-0, cena 42,00 zł

Czytaj więcej
Skip to content