staze_eu Uwaga studenci II i III roku - ATRAKCYJNE SZKOLENIA PR I WARSZTATY TV

ATRAKCYJNE SZKOLENIA PR I WARSZTATY TV

W roku akademickim 2021/2022 proponujemy Wam nie tylko zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów, ale także dodatkowe szkolenia i warsztaty. Już niedługo rekrutacja na szkolenie z PR z międzynarodowym certyfikatem London School of Public Relations oraz warsztaty: Podstawowy kurs prezenterski i Wystąpienia publiczne i autoprezentacja. Wszystko za darmo, w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY zostaną opublikowane niebawem na stronie https://whum.ujk.edu.pl/kategoria/projekty/nowe-perspektywy/. Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-3/.

Projekt „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Do udziału w projekcie nie mogą przystąpić osoby korzystające równocześnie z programu Erasmus+ oraz osoby, które uczestniczyły w pierwszej edycji projektu w roku akademickim 2020/2021.

rozmiar czcionki
kontrast