rozmowa z pracodawcą

Rekrutacja na płatne staże dla studentów

loga-projekt-02 Rekrutacja na płatne staże dla studentów

Rekrutacja wydłużona – zobacz szczegóły

We wtorek, 10 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do modułu programów stażowych, realizowanego w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ze względu na duże zainteresowanie stażami, pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli studenci III roku I stopnia kierunków objętych projektem.

Zobacz szczegóły https://whum.ujk.edu.pl/rekrutacja-nowe-perspektywy/