Realizowane programy współfinansowane ze środków UE

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje projekt pn.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2022-09-30.

CELE I PRZEDMIOT PROJEKTU

  1. Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju UJK w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2022 r.
  2. Przedmiotem projektu na WH jest:

1) MODUŁ PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA – projekt zakłada modyfikację i realizację 7 przedmiotów we współpracy nauczyciela akademickiego z przedstawicielem otoczenia społeczno-gospodarczego na kierunkach:

a) Modyfikacja programów kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Systemy zarządzania treścią (CMS): 30 godzin,

Podstawy projektowania stron WWW: 40 godzin,

Technologie informacyjne mediów; 30 godzin,

Elementy dziennikarstwa elektronicznego: 45 godzin,

Podstawy SEO: 45 godzin,

Serwisy społecznościowe: 30 godzin.

b) Modyfikacja programów kształcenia dla kierunku Filologia angielska.

Tłumaczenia specjalistyczne biznesowe: 90 godzin.

2) MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI

Wsparcie przeznaczone jest dla studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

  1. Certyfikowane szkolenia:

– certyfikowane szkolenie z public relations w ramach London School of Public Relations z międzynarodowym certyfikatem PR (35 h)

  1. Warsztaty:

– Wystąpienia publiczne i autoprezentacja (10 h),

– Podstawowy kurs prezenterski (25 h).

3) MODUŁ PROGRAMÓW STAŻOWYCH

Projekt zakłada organizację 160 wysokiej jakości programów stażowych na Wydziale Humanistycznym trwających 360 godzin/3 miesiące, przy czym staż nie może obejmować mniej niż 20 h/tydzień, w podziale na kierunki:

a) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 50 staży,

b) Filologia polska – 20 staży,

c) Filologia angielska – 40 staży,

d) Filologia germańska – 20 staży,

e) Lingwistyka stosowana – 20 staży,

f) Historia – 10 staży.

 

rozmiar czcionki
kontrast