prof. dr hab. Danuta Hombek

man prof. dr hab. Danuta Hombek

Danuta Hombek – profesor nauk humanistycznych, bibliolog, prasoznawca.

Zainteresowania naukowe: kultura książki i prasy, historia i reklama mediów; edytorstwo źródeł bibliologicznych i prasowych.


Konsultacje

sprawdź tutaj

Kontakt

danuta.hombek@ujk.edu.pl

Monografie