dr hab. prof. UJK Izabela Krasińska

man-150x150 dr hab. prof. UJK Izabela Krasińska

Izabela Krasińska – dr hab. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia; bibliolog, prasoznawca, historyk.

Zainteresowania naukowe: historia książki i prasy do 1939 r., prasa abstynencka w latach 1843-1939, współczesne polskie periodyki abstynenckie, historia uzależnień, historia kultury, historia wychowania.


Konslultacje

poniedziałek godz. 14.45-16.15

Kontakt

izabela.krasinska@ujk.edu.pl

Monografie

rozmiar czcionki
kontrast