dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska

lubczynska_ola dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska

Aleksandra Lubczyńska – dr hab. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia; bibliolog, prasoznawca; historyk. Zainteresowania naukowe: działalność wydawnicza i prasotwórcza Narodowej Demokracji do 1914 r.; działalność prasotwórcza i wydawnicza współczesnych środowisk narodowych (od 1989 r.); regionalizm w teorii i w praktyce.


Monografie

Skip to content