czak

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – opis kierunku

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przekazanie studentom odpowiedniego zasobu wiedzy oraz kształtowanie umiejętności z zakresu dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz – ze względu na interdyscyplinarność kierunku i jego specyfikę – innych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych, m.in. filozofii, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o zarządzaniu, nauk o polityce, prawa i etyki oraz języka obcego. Studia mają charakter praktyczny.

W obszarach marketingu medialnego

Aspekty pracy w dziale marketingu, historia kariery od studentki dziennikarstwa do kobiety-orkiestry w świecie mediów, a także konkursy z nagrodami to tylko niektóre z elementów spotkania z Iwoną Walkowicz, dyrektorem marketingu Echa Dnia oraz Anetą Czaban, redaktorem naczelnym Radia Fama, które przygotowane zostało dla studentów ze specjalności „menadżer mediów i reklamy” w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji.

rozmiar czcionki
kontrast