Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej 1989-2019

Właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, najnowsza książka dr hab. prof. UJK Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej.  Zacytujmy fragment recenzji dr. hab. Ryszarda Filasa z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Książka Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej jest logicznym dopełnieniem jej wieloletnich analiz i studiów nad polskimi mediami, w szczególności skierowanymi do kobiet. Ważnym krokiem była już wydana niedawno książka pt. Jak żyć? Poradnikowe funkcje periodycznych mediów adresowanych do kobiet w Polsce w XXI w. (Warszawa, 2018) i wiele artykułów w periodykach naukowych. Tym razem mamy spojrzenie ograniczone do jednego tylko sektora mediów (prasy drukowanej, a konkretnie czasopism), za to próbujące scalić różne subsegmenty rynkowe oraz zbadać wielorakie funkcje reprezentujących je pism. […] Praca niezwykle wartościowa i pożyteczna – jest kolejną cegiełką, którą Autorka dokłada do poznania współczesnych problemów jednego z najważniejszych sektorów prasowych, jakim jest – szeroko rozumiana – prasa kobieca.

 

rozmiar czcionki
kontrast