Uczestnicy spotkania w sali wykładowej

Za nami Kieleckie Dni Kariery w Komunikacji Marketingowej

20 października w ramach Kieleckich Dni Kariery w Komunikacji Marketingowej mieliśmy możliwość uczestniczyć w spotkaniu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego . Warsztaty przeprowadzone zostały przez przedstawicieli firm działających w marketingu, m.in MOSQI.TO, LT.TM, Freundschaft i SalesTube. 

Spotkanie w budynku Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej rozpoczął dr Tomasz Chrząstek, przywitał zgromadzoną młodzież oraz przedstawił władze uczelni i obecnych na auli gości, kolejno:

  • prof. dr hab. Beata Wojciechowska – dziekan Wydziału Humanistycznego,
  • dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska prof. UJK – Kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
  • Marcin Olkowicz – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji,
  • Zbigniew Brzeziński – Miejski Urząd Pracy w Kielcach,
  • Paweł Tyszkiewicz – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR,
  • Magdalena Szmidt – Szefowa agencji MOSQI.TO.

Wydarzenie rozpoczęto od podpisania porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego a Sektorową Radą ds. Kompetencji w Komunikacji Marketingowej. Podpisy pod porozumieniem zostały złożone przez Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. Beatę Wojciechowską oraz Przewodniczącego Sektorowej Rady Marcina Olkowicza. Działalność Rady skupia się wokół poszukiwania rozwiązań zmierzających do jak najlepszego dopasowania kompetencji kandydatów, a zatem także oferty edukacyjnej szkół średnich i uczelni wyższych do rzeczywistych oczekiwań firm z obszaru działalności marketingowej.

Następnie podziękowano zaangażowanej młodzieży pod opieką specjalistki od Public Relations — Darii Malickej. Grupa studentów prężnie i aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach Świętokrzyskiego Festiwalu Nauki. Zespół ten zajmował się obsługą medialną tego wydarzenia. W ramach wdzięczności, pracownicy Działu Nauki  przygotowali imienne podziękowania oraz upominki dla zaangażowanych osób. Sergey Voronovskiy, Karolina Deja, Natalia Czerw, Klaudia Saramak, Justyna Michno i Milena Klimczak — serdecznie gratulujemy zaangażowania i życzymy jeszcze więcej takich aktywności!

Pierwszą z zabierających głos była Magdalena Szmidt — szefowa agencji MOSQI.TO, która na rynku działa już od ponad 15 lat. Tematem wystąpienia Magdaleny były mity dotyczące pracy agencji kreatywnej. Prelegentka w swoim wystąpieniu przedstawiła, jak można odnaleźć się w przestrzeni marketingowej i uświadomiła nam, jak bardzo ten rynek jest szeroki i otwarty na nowe osoby oraz ich zainteresowania. Omówiła specyfikę pracy swojej agencji, najistotniejsze współprace, np. z bankiem ING oraz firmą IKEA.

Następnie uczestniczyliśmy w video rozmowie z przedstawicielką grupy LT.TM — Sylwią Rejniak. To największa lokalna sieć partnerska YouTube w Europie. Grupa ta zrzesza ponad 1000 twórców wideo, generujących prawie 200 milionów subskrypcji. Na grupę LT.TM składa się trzy podmioty: LifeTube — odpowiedzialny za działalność na YouTubie, TalentMedia — działający w obszarze Influencer marketingu oraz Gameset — zajmująca się gaming marketingiem. Wśród swoich klientów mogą wyróżnić jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek, takich jak: Coca Cola czy Lays. Wykład prelegentki opierał się na Internetowej działalności YouTuba oraz przestrzeni opierającej się na Influener Marketingu. Wśród omawianych treści wspomniane zostały także obszary działalności wewnątrz struktury grupy, takie jak: management twórców, sprzedaż, network management, client servise, strategia, kreacja, produkcja i postprodukcja oraz marketing.

Grupa Freundschaft także zabrała głos na kieleckim dniu kariery, głosem tej agencji był Maciej Janiszewski. Na sam początek dowiedzieliśmy się o strukturze grupy Freundschaft, na którą składają się trzy podmioty:

  • Freundschaft – zajmujący się budowaniem marki, skupiająca na sobie długofalowe działania.
  • Freundchaft TheDigitals – prowadzący komunikację w Internecie. Tworzą treści dla marek.
  • Freundschaft Commerce – realizujący działania medialne.

Odpowiedzialni są za popularne twory marketingowe w telewizji, m.in. Plush czy Vectra. Stworzyli również kampanie dla Pracuj.pl oraz Książęce. Maciej Janiszewski omówił etapy pracy w ich grupie medialnej, na które składały się strategia, kreacja, client servise i produkcja. „Różni razem” – to hasło, które zrzesza ok. 150 osób grupy Freundschaft. Łączą talenty, gusty, doświadczenia przeobrażając je w kolejne kampanie i platformy komunikacyjne.

Na końcu zaprezentował się duet z SalesTube w składzie Luizy Nowak i Martyny Strugińskiej. SalesTube to pierwszy w Polsce one-stop-shop dla e‑commerce, który łączy kompetencje performance marketingowe z kompleksowym wsparciem dla e-biznesów, w tym platformach e‑commerce, technologii marketingowej i analityki.

Panie swoje wystąpienie skupiły wokół przedstawienia zadań i funkcji domu mediowego. Luiza Nowak przekazała nam wiedzę dotyczącą stanowiska plannera, a Martyna Strugińska skupiła swoją wypowiedź na przekazaniu nam kluczowych kompetencji związanych z pracą w domu mediowym. W najistotniejszych znalazły się takie cechy jak analiza danych i wyciąganie wniosków, odporność na pracę w stresie, umiejętności interpersonalne, kreatywność, znajomość języków oraz myślenie strategiczne. Dodatkowo studenci dostali rady dotyczące przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych. Największą uwagę skupiono do dokonywaniu researchu względem firm, do których aplikujemy. Dzięki temu jesteśmy w stanie podnieść swoją pozycję w rankingu. Istotne jest również dopasowanie swojego CV do ogłoszenia, czyli skupienie się na pożądanych umiejętnościach przez pracodawcę. Powinniśmy również skonkretyzować swoje potrzeby względem pozyskiwanej pracy — jakie stanowisko będzie odpowiadało nam najbardziej, praca samodzielna czy w grupie. Zainteresowania — to świetny początek na zwrócenie na siebie uwagi! Im oryginalniejsze, tym lepiej — jednak najbardziej liczy się jakość tej wiedzy! Świetną radą Martyny Strugińskiej było to, aby łapać kontakty. Wszędzie i przy każdej okazji — kto wie, z czym spotkamy się w przyszłości i jakiej pomocy będziemy potrzebować. Zwrócono istotną uwagę na platformę LinkedIn, która będzie naszym pomocnikiem w budowaniu ścieżki kariery.

Spotkanie zakończyło się mową przygotowaną przez Przemysławę Nowak i Edytę Hińczę – doradczynie zawodowe z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Panie przedstawiły narzędzie jakim jest test do badania kompetencji przyszłych pracowników. Dzięki testowi można trafnie określić poziom kompetencji przydatnych na rynku pracy. Do sprawdzenia kompetencji zgłosiła się liczna grupa studentów.

Każda z agencji przedstawiła swoje podejście do marketingu. Przekazali kluczowe kompetencje, jakie uważają za istotne w pracy z klientem. Całe spotkanie opierało się na kultywowaniu otwartego podejścia do życia oraz namawianiu do wypróbowania swoich sił w agencjach marketingowych na wszelakich stanowiskach, bo jak się okazuje każde doświadczenie, ma znaczenie. Wykorzystujmy nasze zainteresowania do kreowania swojej ścieżki kariery.

Weronika Rybusińska
fot. Zbigniew Brzeziński

Skip to content