loga-projekt-02 UWAGA STUDENCI III ROKU Elektroniczna rekrutacja na szkolenia PR i warsztaty TV

Zmieniamy formułę trwającej do 23 października rekrutacji do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, moduł podnoszenia kompetencji. Teraz możecie składać dokumenty w formie elektronicznej.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane zgłoszenia rekrutacyjne (formularz dostępny na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-3/ ) należy przesłać na adres staze.whum@ujk.edu.pl . Kryteria rekrutacji do projektu pozostają bez zmian. Średnią ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów należy podać na podstawie danych z Wirtualnej Uczelni. Nie jest wymagane zaświadczenie o średniej ocen z Dziekanatu. W toku rekrutacji komisja pozyska potwierdzenie wpisanych średnich z Dziekanatu. W odniesieniu do pozostałych kryteriów, razem ze zgłoszeniem do projektu należy przesłać skany zaświadczeń, legitymacji, umów, itp.

Osoby, które już złożyły formularz zgłoszeniowy w formie drukowanej, nie składają go ponownie. Wszystkie zgłoszenia, niezależnie od formy w jakiej zostaną złożone, będą traktowane jednakowo. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane po jej zakończeniu na stronie https://whum.ujk.edu.pl/kategoria/projekty/nowe-perspektywy/szkolenia-warsztaty/ .

 

rozmiar czcionki
kontrast