loga-projekt-02 Szkolenia z certyfikatem London School of Public Relations i warsztaty TV

Uwaga studenci III roku dziennikarstwa!

Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17.

Rekrutacja rusza 12 października 2020.


W ramach wsparcia każdy Uczestnik projektu będzie miał zapewnione następujące szkolenia/warsztaty:

  • Certyfikowane szkolenie z public relations w ramach z międzynarodowym certyfikatem PR (35 godzin);
  • Warsztaty:

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja (10 godzin);

Podstawowy kurs prezenterski (25 godzin);

Uczestnik projektu zobowiązuje się do wzięcia udziału we wszystkich wyżej wymienionych zajęciach, tj. certyfikowanym szkoleniu z public relations w ramach London School of Public Relations wraz z certyfikatem oraz warsztatach Wystąpienia publiczne i autoprezentacja oraz Warsztatach Podstawowy kurs prezenterski. Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu w ramach szkolenia z public relations.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY zostaną opublikowane na stronie https://whum.ujk.edu.pl/kategoria/projekty/nowe-perspektywy/. Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-3/.

Projekt „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uniwersytet nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom. Do udziału w Projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus Plus+.

Pobierz informację w PDF

rozmiar czcionki
kontrast