Zgodnie z Komunikatem Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25.02.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny, na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wszystkie zajęcia dla I roku I stopnia oraz I roku II stopnia będą realizowane w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na pozostałych latach zajęcia będą w trybie hybrydowym, tj. większość zdalnie, z wyłączeniem:

  • II rok I stopnia warsztat dziennikarza nowych mediów, sztuka autoprezentacji i warsztat radiowo-telewizyjny,
  • III rok I stopnia pracownia audiowizualna,
  • II rok II stopnia programy DTP, warsztat menadżera, seminarium dyplomowe.

Wymienione przedmioty będą realizowane stacjonarnie.

rozmiar czcionki
kontrast