Nowa książka prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ukazała się najnowsza książka prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją zainteresowań naukowych Pani Profesora, które koncentrują się wokół zagadnień wydawniczych środowiska emigracji londyńskiej.

okladka_chwastyk_2020-211x300 Nowa książka prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk

Praca poprzedzona jest wstępem, który wprowadza czytelnika w kontekst historyczno-polityczny funkcjonowania Polaków w Wielkiej Brytanii. Rozdział pierwszy, opisuje okoliczności powstania pisma, charakteryzuje wydawcę i współpracowników, stałe działy. Określa jego periodyczność, sposób finansowania, format, objętość, nakład, dystrybucję, deklarowany krąg odbiorców.

Rozdział drugi skupia uwagę na problematyce podejmowanej w tomach, opisujących w badanym okresie różne zagadnienia, w tym między innymi rocznice powstania Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz edycji czasopisma, Nagrodę Nobla dla Czesława Miłosza, polskich autorów w językach obcych, polskich poetów poza krajem, naukę o Polsce i polskiej kulturze na uniwersytetach obcych na całym świecie.

W trzecim rozdziale autorka koncentruje się na prozie, poezji i innych gatunkach literackich i publicystycznych drukowanych w periodyku, dając przy tym przegląd polskiej literatury emigracyjnej powstałej nie tylko w Wielkiej Brytanii.

Ostatnia część publikacji zawiera opis życia literackiego prezentowanego w analizowanym czasopiśmie.

Pracę można nabyć za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa UJK.

rozmiar czcionki
kontrast