Konkurs na stanowisko asystenta

INSTYTUCJA: Uniwersytet Jana Kochanowskiego,  Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Zakład Medioznawstwa.

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o komunikacji społecznej i mediach

DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.01.2020 – 30.01.2020 r.

SŁOWA KLUCZOWE: nowe media, dziennikarstwo, język mediów, media społecznościowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

  • posiada stopień zawodowy magistra w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i  mediach;
  • posiada dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (publikacje w czasopismach naukowych, udział w konferencjach; plan lub pomysł dysertacji doktorskiej);
  • posiada przygotowanie językoznawcze;
  • znajomość języka angielskiego i innego języka nowożytnego w mowie i piśmie;

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie o zatrudnienie skierowane do  J. M. Rektora.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. CV.
  4. Odpis dyplomu o nadaniu tytułu magistra.
  5. Informacje o dorobku naukowych.
  6. Wykaz publikacji.

Pliki do pobrania

– formularz w języku polskim
– formularz w języku angielskim

rozmiar czcionki
kontrast