dr hab. prof. UJK Jolanta Kępa-Mętrak

kepa-metrak dr hab. prof. UJK Jolanta Kępa-Mętrak

Jolanta Kępa-Mętrak – dr hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach; medioznawca. W przeszłości dziennikarz regionalnej gazety „Echo Dnia”.

Zainteresowania naukowe: komunikowanie lokalne, media lokalne w Polsce, recepcja mediów,genologia dziennikarska, język wypowiedzi dziennikarskiej.


Konsultacje

sprawdź tutaj

Kontakt

jolanta.kepa@ujk.edu.pl

Monografie

Skip to content