dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak

Jolanta Kępa-Mętrak – dr hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach; medioznawca. W przeszłości dziennikarz regionalnej gazety „Echo Dnia”.

Zainteresowania naukowe: komunikowanie lokalne, media lokalne w Polsce, recepcja mediów,genologia dziennikarska, język wypowiedzi dziennikarskiej.


Konsultacje

poniedziałek, godz. 9.30-11.00

Kontakt

jolanta.kepa@ujk.edu.pl

Monografie

rozmiar czcionki
kontrast