Akredytacja PKA

Informujemy, że Uchwałą Nr 485/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, wdało ocenę pozytywną. Stwierdzając tym samym, że KDiKS spełnia wszystkie wymagania do prowadzenia studiów na w/w kierunku. Zob. tekst Uchwały.


Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Zadania Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia określa Zarządzenie Nr 113/2019 Rektora UJK – zobacz

kzjk Jakość kształcenia

Dokumenty i akty prawne

 

rozmiar czcionki
kontrast