news

Godziny Rektorskie – 2.11.2021

Decyzją JM Rektora prof. Stanisława Głuszka dzień 2 listopada 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.