dr Judyta Perczak

perczak dr Judyta Perczak

Judyta Ewa Perczak – dr nauk humanistycznych, prasoznawca, medioznawca.

Zainteresowania naukowe: reklama i PR, historia reklamy, współczesne polskie media z kręgu New Age.


Konsultacje

sprawdź tutaj

Kontakt

jperczak@ujk.edu.pl

Monografie

publik_Perczak dr Judyta Perczak