Studia

Plany zajęć

Aktualizacja: 6 października 2021 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia I rok DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA II rok DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA III rok DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia I rok IIst. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA II rok IIst. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA   […]

IDI Agencja – innowacyjny pomysł Instytutu Dziennikarstwa i Informacji UJK

Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK rozpoczął innowacyjny projekt praktyk wewnętrznych dla swoich studentów. Na potrzeby realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w listopadzie zawiązano Agencję Komunikacyjną „ IDI Agencja”, w ramach której studenci odbywający praktyki będę przygotowywać strategie promocji produktów, marek, usług czy instytucji dla klientów z terenu Kielc i województwa świętokrzyskiego.

Harmonogram wrasztatów – NEWSROOM UJK

WARSZTATY „Zadanie praktyczne dla studentów realizowane w formie projektu NEWSROOM UJK” Grupa III, Termin 06.06.2018 r. 06.06.2018 r. godzina od 8.00 do godziny 14.00, Budynek CJO ul. Świętokrzyska 21D Sala 118   Grupa I, Termin 06.06.2018 r. 06.06.2018 r. godzina od 8.00 do godziny 14.00, Budynek CJO ul. Świętokrzyska 21D […]

Harmonogram szkolenia – Warsztaty „Kształtowanie kompetencji…”

WARSZTATY – „Kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych dla dziennikarza TV oraz media worker’’ w ramach projektu  „Program rozwoju kompetencji droga twórczego rozwoju studentów UJK” realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w […]

Podpisanie umowy z TVP3 Kielce

Dwudziestego trzeciego lutego 2017 roku poprzez podpisanie umowy o współpracy, nastąpiło ukoronowanie wieloletnich kontaktów Instytutu Dziennikarstwa i Informacji z TVP3 Kielce. Sformalizowanie wzajemnych relacji pomiędzy naszymi instytucjami zaowocuje nie tylko zapewnieniem miejsca odbywania praktyk studentom Dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ale również ułatwi podjęcie wielu wspólnych inicjatyw dających studentom możliwość zdobywania dziennikarskiego doświadczenia. Umowę podpisali: Dyrektor TVP3 Kielce Przemysław Predygier oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. prof. UJK Janusz Detka.

Nowości na dziennikarstwie

Od roku akademickiego 2016/2017 studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zmieniają profil ogólonoakademicki na praktyczny. Profil ogólnoakademicki od praktycznego różni się przede wszystkim rodzajem zajęć. Na profilu praktycznym przynajmniej 51% wszystkich zajęć muszą stanowić zajęcia warsztatowe, laboratoryjne, ćwiczenia i praktyki. Minimum 30% zajęć musi być prowadzona przez osoby, które […]

rozmiar czcionki
kontrast