Konferencja 2020 – Polski system medialny w procesie zmian

audytorium

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko.

Czytaj więcej

KONFERENCJA – Polski system medialny w procesie zmian

audytorium

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK zaprasza do udziału VII ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu POLSKI SYSTEM MEDIALNY W PROCESIE ZMIAN. Współorganizatorami są: Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej – Sekcja Komunikowanie Masowe.

Czytaj więcej