VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLUPOLSKI SYSTEM MEDIALNY W PROCESIE ZMIAN – TRANSMISJA NA ŻYWO

Naciśnij aby oglądać

Czytaj więcej

VII Konferencja Polski System Medialny w Procesie Zmian

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko.

Czytaj więcej