staze_eu Rusza rekrutacja na certyfikowane szkolenia PR

 

Rusza rekrutacja na certyfikowane szkolenia PR

 

Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17. Rekrutacja rusza w piątek, 15 października.


W ramach wsparcia Uczestnik projektu będzie miał zapewnione Certyfikowane szkolenie z public relations w ramach London School of Public Relations z międzynarodowym certyfikatem PR (35 godzin);

Dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od 15 do 21 października 2021 w godzinach 9:00-14:00 w Biurze Projektów, pokój 42. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie https://whum.ujk.edu.pl/certyfikowane-szkolenia-pr-dla-studentow-dziennikarstwa/

Projekt „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uniwersytet nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom. Do udziału w projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus+.