Dzień: 19 października 2019

Jakość kształcenia

Akredytacja PKA Informujemy, że Uchwałą Nr 485/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, wdało ocenę pozytywną. Stwierdzając tym samym, że KDiKS spełnia wszystkie […]

Struktura Katedry

Zakład Medioznawstwa prof. dr hab. Tomasz Mielczarek – Kierownik Zakładu dr hab. prof. UJK Olga Dąbrowska-Cendrowska dr hab. prof. UJK Renata Piasecka-Strzelec dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak dr hab. Aleksandra Lubczyńska mgr Natalia Walkowiak Zakład Komunikacji Społecznej prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – Kierownik Zakładu prof. dr hab. Danuta Hombek dr […]

rozmiar czcionki
kontrast