Dzień: 19 października 2019

Jakość kształcenia

Akredytacja PKA Informujemy, że Uchwałą Nr 485/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, wdało ocenę pozytywną. Stwierdzając tym samym, że KDiKS spełnia wszystkie […]

Struktura Katedry

Zakład Medioznawstwa prof. dr hab. Tomasz Mielczarek prof.ucz. dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska prof. ucz. dr hab. Renata Piasecka-Strzelec dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak dr hab. Aleksandra Lubczyńska mgr Natalia Walkowiak Zakład Komunikacji Społecznej prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk prof. dr hab. Danuta Hombek prof. ucz. dr hab. Monika Olczak Kardas dr […]

rozmiar czcionki
kontrast