Termin 30.11.2018 r.

Grupa I, 

od 11.00 do godziny 14.45, Budynek CJO ul. Świętokrzyska 21D,

Sala 207

 

Grupa II, 

od 15.15 do godziny 19.00, Budynek CJO ul. Świętokrzyska 21D,

Sala 207

 

Termin 5.12.2018 r.

Grupa I, 

od 15.00 do godziny 18.45, Budynek CJO ul. Świętokrzyska 21D,

Sala 118

 

Grupa II, 

5.12.2018 r. godzina od 15.30 do godziny 19.15, Budynek CJO ul. Świętokrzyska 21D,

Sala 119

 

Kierownik Projektu
dr hab. Aleksandra Lubczyńska

 

Harmonogram_Szkolenia

Krótka fotorelacja z wykładu Karola Bieleckiego nt. Jak podejmować dobre decyzje w trudnych momentach?

Klienci potrzebni od zaraz!

Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK rozpoczął innowacyjny projekt praktyk wewnętrznych dla swoich studentów. Na potrzeby realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w listopadzie zawiązano Agencję Komunikacyjną „ IDI Agencja”, w ramach której studenci odbywający praktyki będę przygotowywać strategie promocji produktów, marek, usług czy instytucji dla klientów z terenu Kielc i województwa świętokrzyskiego. „To nowy sposób na nauczenie praktycznego podejścia do wyzwań zawodowych, przed jakimi staną już wkrótce nasi absolwenci – wyjaśnia dr Tomasz Chrząstek, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwai Informacji – zajęcia tego typu odbywały się już w  minionym roku akademickim, kiedy to studenci przygotowywali strategię promocji dla Energetycznego Centrum Nauki działającego przy Kieleckim Parku Technologicznym. To był zdecydowanie dobry pomysł i dobry krok, którego następstwem jest powołanie swoistej w formie „agencji” działającej przy Uniwersyteckim Centrum Mediów, złożonej ze studentów i kadry dydaktycznej, która będzie świadczyć usługi na rzecz „prawdziwych klientów” – opracowując dla nich gotowe do wdrożenia strategie promocji, strategie komunikacji czy propozycje działań marketingowych, public  relations czy reklamowych. Na ten moment, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem powstania IDI Agencja – już mamy trzech klientów” – dodaje dr Chrząstek.

Do IDI Agencja mogą już teraz zgłaszać się chętne firmy – opracowanie strategii jest całkowicie bezpłatne z zastrzeżeniem konieczności przeniesienia praw własności intelektualnej w przypadku decyzji o jej wdrożeniu. Specyficzną, dopuszczalną i bardzo pożądaną formą „wynagrodzenia” może być w tym przypadku możliwość odbycia praktyk, staży lub staży płatnych w firmach, dla których studenci będą przygotowywać strategie.

„Pomysł na tego typu formę nauki i praktyk narodził się w zeszłym roku, kiedy studenci przygotowywali na zaliczenie jednego z przedmiotów strategie promocji dla fikcyjnych, wymyślonych produktów i usług – wyjaśnia mgr Daria Malicka, pomysłodawczyni i koordynator IDI Agencja – opracowanie przez nich plany działania, kreatywne pomysły i czasem bardzo zaskakujące, nietypowe formy promocji wydały mi się za dobre na to, żeby studenci pisali je czysto teoretycznie. Pracowaliśmy już dla ECN-u – i to był naprawdę strzał w dziesiątkę a zaangażowanie studentów było ogromne. Trójka z nich miała możliwość odbycia płatnego stażu w ECN – to sprawiło, że każda ze stron bardzo dużo zyskała na takiej współpracy. Przestrzeń Instytutu jest świetnym miejscem do wdrażania nietypowych, innowacyjnych rozwiązań  – jestem przekonana, że IDI Agencja świetnie się tu sprawdzi ”.

brand24-330x190-300x173 IDI Agencja – innowacyjny pomysł Instytutu Dziennikarstwa i Informacji UJK Partnerem projektu jest firma Brand24 – Skuteczny Monitoring Internetu i Social Media. 

Firmy zainteresowane współpracą z  Instytutem Dziennikarstwa i Informacji i  IDI Agencja proszone są o przysyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: idi.agencja@gmail.com

Lista osób zakwalifikowanych

do II edycji projektu pn. „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ashampoo_Snap_2018.11.12_12h35m48s_001_ Lista zakwalifikowanych do II edycji projektu

Kierownik Projektu
dr hab. Aleksandra Lubczyńska

Czas i miejsce wykładu:
czwartek 15 listopada 2018 roku, godz. 17:00,
sala konferencyjna Muzeum Dialogu Kultur, Kielce Rynek 3.

Treściowa zawartość tygodników opinii sygnalizuje zjawiska społeczne. Toczące się na ich łamach kampanie publicystyczne zazwyczaj wynikają z realnych problemów społecznych. Zatrudnieni w nich dziennikarze stanowią elitę swego zawodu. Mają także istotny wpływ na praktyczne uczenie dziennikarstwa. Stanowią wzór, do którego dążą lub z którym porównują się adepci tego zawodu. Redakcje tygodników opinii zaczęły dywersyfikować swój produkt. Jego papierowa wersja z biegiem czasu traci na znaczeniu zastępowana zróżnicowanymi cenowo pakietami dostępu do baz danych (artykułów, analiz, itp.) wytworzonych przez poszczególne redakcje.