Dzień: 4 września 2018

Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK – II edycja

Od dnia 1.10.2018 r. rusza druga edycja projektu „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020. Celem projektu jest […]

rozmiar czcionki
kontrast